Ison Onsala 2 december 1

Åh Ison, ingen tycks förstå sig på dig fullt ut! Över helgen har din match mot solen analyserats in i minsta detalj av kometforskare världen över, samtidigt som nya data samlats in från teleskop på många olika våglängder.
Exempel på vad man har sett:

Det franska forskarteamet som följde din HCN-produktion (produktion av blåsyramolekyler) på väg in mot solen har inte lyckats se något mer av den varan: Din kärna har helt brutits upp och det finns ingen is mer – ELLER den kärna som finns kvar har fått slut på is nära ytan.

Vana forskare tycks inte kunna urskilja någon kärna i mitten av det expanderande stoftmolnet som ger din ljusstyrka, en ljusstyrka som minskar snabbt (jämför det man ser uppe till höger i bilden från teleskopet Lasco här ovan som togs i lördags kväll med den vi postade från innan passagen). Och analyser av din svans tycks tyda på att du slutade ge ifrån dig stoft redan straxt innan du kom som närmast solen – då kan du inte längre klassas som en aktiv komet, även om det skulle finnas en kärna kvar därinne?

Vi har över helgen inte heller lyckats se spår av MgO (magnesiumoxid) eller SiO (kiseloxid) med Onsalas radioteleskop – spår som skulle kunna ha sagt något om hur stoftet du tidigare släppte ifrån dig är uppbyggt. Och nu är du alltför långt ifrån solens blästrande strålning för att vi ska kunna hoppas på någon ökning av den aktiviteten.

Så det är med blandande känslor vi gemensamt tar beslutet att inte återigen rikta 20-meters-teleskopet mot dig i morgon som planerat. Nu ska vi istället följa din kompis, kometen C/2013 R1 Lovejoy, som verkar vara mindre lynnig på sin väg in mot solen. Men du har tagit mig med på en resa av aldrig skådat slag och lärt mig mycket under vägen, även om den enda kontakten vi fick är den glimt av HCN (blåsyra) du visade oss den där fredagen efter ditt stora utbrott.

Hej då Ison!

Text: Eva Wirström, forskarassistent vid institutionen för rymd och geovetenskap, Chalmers

Bild: Nasa/ESA Lasco c3


Läs mer:
Ison: Onsala 29 november – 3
Ison: Onsala 29 november – 2
Ison: Onsala 29 november – 1
Ison: Onsala 28 november
Ison: Chile 27 november
Ison: Onsala 27 november
Ison: Chile 24 november
Ison: Onsala 21 november
Ison: Chile 19 november
Ison: Chile 18 november
Ison: Onsala 18 november
Ison: Chile 17 november
Ison: Chile 16 november
Ison: Chile 15 november
Ison: Onsala 15 november
Chalmersastronomer bevakar komet Ison

Om teleskopen
Observationerna med 20-meters radioteleskopet i Onsala, 45 km söder om Göteborg, börjar den 14 november och fortsätter fram till den 7 december. Onsala rymdobservatoriums 20-metersteleskop har sedan invigningen 1976 varit ett av världens viktigaste radioteleskop. Nuförtiden används det som en del av internationella nätverk för mätningar av jordens rörelser (geodetiska observationer) men även för observationer av molekyler i gasmoln i Vintergatan och bortom den.

Samtidigt observeras kometen av astronomer vid Onsala rymdobservatorium från teleskopet Apex, 5 100 meter över havet i Atacamaöknen i norra Chile. Apex är ett samarbetsprojekt mellan Max-Planckinstitutet för radioastronomi, Onsala rymdobservatorium och Europeiska sydobservatoriet ESO. Teleskopet drivs av ESO.

Sidansvarig Publicerad: ti 04 feb 2014.