Ison: Onsala 18 november

Efter Isons "uppvaknande" i slutet på förra veckan gick jag med glädje upp före klockan 6 på söndag morgon för att ta mitt pass vid 20-metersteleskopet.
Klara skyar var utlovade och även om radiovågorna vi observerar tar sig igenom ett lättare molntäcke så får vi starkare signaler ju mindre vatten (moln) den mellanliggande atmosfären innehåller. Förutsättningarna för att detektera molekyler, det vill säga urskilja signalen/spektral-linjen, av blåsyra (HCN) – eller till och med metanol! – såg riktigt bra ut.

Lite bekymrad blev jag dock på en gång när jag fann att Mikaels pass på lördagen inte resulterat i någon detektion, trots längre integrationstid (som jämförbart med exponeringstid för en kamera) än vi haft på fredagen. Alltså ingen idé att försöka sig på att detektera min favoritmolekyl metanol, utan bara att fortsätta med HCN.

Besvikelsen växte allteftersom data samlades in och när jag inte ens efter ett femtimmarspass under perfekta observationsförhållanden lyckats se en tillstymmelse av HCN-signal började jag bli riktigt orolig. Var det något fel i systemet eller hade jag gjort något misstag?

Efter en diskussion med tillsammans med Mikael och Per Bergman (teleskopansvarig) nu på morgonen har vi dock kommit fram till att den mest troliga förklaringen till att vi inte ser någon signal, medan gruppen på Apex gör det, är…
dels att det utbrott som skedde i slutet av förra veckan har avtagit sedan vår marginella detektion i fredags,
dels att förhållandena i kometens atmosfär, den så kallade koman, gör att HCN strålar intensivare på de högre frekvenser som man kan observera med Apex.

Vi ser dock med spänning fram emot att följa hur Ison reagerar när den kommer ännu närmare solen. Kanske får vi se fler utbrott av aktivitet? Eller började den gå i bitar redan förra veckan, som en del forskare sett tecken på?

Text: Eva Wirström, forskarassistent vid institutionen för rymd och geovetenskap, Chalmers


Läs mer:
Ison: Chile 17 november
Ison: Chile 16 november
Ison: Chile 15 november
Ison: Onsala 15 november
Chalmersastronomer bevakar komet Ison

Om teleskopen
Observationerna med 20-meters radioteleskopet i Onsala, 45 km söder om Göteborg, börjar den 14 november och fortsätter fram till den 7 december. Onsala rymdobservatoriums 20-metersteleskop har sedan invigningen 1976 varit ett av världens viktigaste radioteleskop. Nuförtiden används det som en del av internationella nätverk för mätningar av jordens rörelser (geodetiska observationer) men även för observationer av molekyler i gasmoln i Vintergatan och bortom den.

Samtidigt observeras kometen av astronomer vid Onsala rymdobservatorium från teleskopet Apex, 5 100 meter över havet i Atacamaöknen i norra Chile. Apex är ett samarbetsprojekt mellan Max-Planckinstitutet för radioastronomi, Onsala rymdobservatorium och Europeiska sydobservatoriet ESO. Teleskopet drivs av ESO.

Sidansvarig Publicerad: ti 04 feb 2014.