Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Bild 1 av 2
Barn och vuxna under skolprogrammet för Vetenskapsfestivalen.
Föreläsning under Vetenskapsfestivalen.

Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en mötesplats där forskare under kreativa former ges möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet.

Tema 2023: Gränser

Vi människor har alltid skapat och utmanat gränser. Vi har fotograferat svarta hål och slagit hål på gamla sanningar, och forskningen ruckar hela tiden på gränsen för vad som är möjligt. Artificiell intelligens närmar sig mänskligt medvetande och bilar behöver snart ingen chaufför. Vi knackar på dörren till Mars. Gränser suddas ut varje dag, men oavsett vad vi människor hittar på så börjar det alltid med en tanke. Tankar som omsätts till idéer, stora som små, som senare leder till forskning och upptäckter. Men var går gränsen för tanken? Finns det någon gräns överhuvudtaget?

Varje år görs i genomsnitt 60 000 besök på festivalens föreläsningar, workshops, debatter och aktiviteter. Aktiviteterna är spridda på ett 30-tal platser i Göteborg och digitalt. Festivalen 2023 pågår både i Göteborg och digitalt via Vetenskapsfestivalens webbsida.

Festivalen består av flera program

  • Skolprogrammet riktar sig till för elever i för- och grundskolan. 17–28 april 2023. 
  • Publika programmet riktar sig till allmänheten. Det är öppet för alla och har fri entré. 18–23 april 2023 med invigning på kvällen den 18 april. 
  • Branschprogrammet för fackpublik som forskare, politiker, pedagoger, media och
    näringsliv. 2023 består programmet av aktiviteter som erbjuder kostnadsfri fortbildning och
    inspiration för lärare.

Syftet med Vetenskapsfestivalen är att uppmuntra till högre studier och att skapa positiva attityder till forskning och vetenskap. Festivalen är tvärvetenskaplig, årligen återkommande och medlem av European Science Events Association, EUSEA - ett nätverk för populärvetenskapliga evenemang som arbetar för att öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning.

Chalmers är en av Vetenskapsfestivalens huvudmän, tillsammans med Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionen.

Vetenskapsfestivalen 2023

Populärvetenskap för alla åldrar. 17–28 april 2023.

(Öppnas i ny flik)