Populärvetenskap

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Chalmers arbetar med att göra teknik och vetenskap mera intressant i det omgivande samhället på en mängd olika sätt. 

Vetenskapsfestivalen

​Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en mötesplats där forskare under kreativa former ges möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. Varje år görs i genomsnitt 60 000 besök på festivalens föreläsningar, workshops, debatter och aktiviteter spridda på ett flertal platser runt om i Göteborg. Syftet är att uppmuntra till högre studier och att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap. Chalmers är en av sju stolta huvudmän för festivalen.

Festivalen är tvärvetenskaplig, årligen återkommande i Göteborg och medlem av European Science Events Association, EUSEA - ett nätverk för populärvetenskapliga evenemang som arbetar för att öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning. Evenemanget är miljödiplomerat.

Nästa festival pågår den 17–28 april 2023 och är den tjugosjunde i ordningen. Festivalen 2023 blir både på plats i Göteborg och online. Det publika programmet som vänder sig till allmänheten pågår 18–23 april. Skolprogrammet som vänder sig till elever i grundskolan och de senare åren av förskolan pågår 17–28 april. 

Experimentverkstaden Frida Winter ® 2860 Scaled 1920X1080px
Vetenskapsfestivalen

Chalmers är en av initiativtagarna till och numera huvudmännen bakom Vetenskapsfestivalen. Många chalmersforskare medver...

Öppna föreläsningar

Vi anordnar regelbundet populärvetenskapliga föreläsningar som är öppna för allmänheten. Uppgifter om föreläsningarna hi...

Forskar Grand Prix

I Forskar Grand Prix tävlar forskare i att göra den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin f...