Populärvetenskap

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Chalmers arbetar med att göra teknik och vetenskap mera intressant i det omgivande samhället på en mängd olika sätt. 

Frihamnsdagarna 

Chalmers deltar som partner till Frihamnsdagarna. En mötesplats öppen för alla och för samtal om olika frågor. Temat 2023 är Destination framtid. Vi arrangerar i år två samtal samt finns som utställare.

AI – slutet på världen vi känner till?

Kunskapstörst, kunskapsbrist, förhoppningar och oro – utvecklingen inom AI, artificiell intelligens, har varit ett av årets största offentliga samtalsämnen, och intresset visar inga tecken på att mattas av.

Går det att minska segregationen med hjälp av stadsbyggnad?

Frihamnsdagarna: Hur kan Göteborg använda stadsbyggandet i arbetet med de stora omställningar som staden är mitt uppe i? Akademi och politik möts i samtal.

Vi hjälper dig med matten

Kom till vårt tält och testa på att lösa några mattekluringar. Passa även på att prata med oss om mentorskap och coachning där unga hjälper unga att utvecklas inom matematiken.

(Öppnas i ny flik)

Vetenskapsfestivalen

​Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en mötesplats där forskare under kreativa former ges möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. Varje år görs i genomsnitt 60 000 besök på festivalens föreläsningar, workshops, debatter och aktiviteter spridda på ett flertal platser runt om i Göteborg. Syftet är att uppmuntra till högre studier och att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap. Chalmers är en av sju stolta huvudmän för festivalen.

Festivalen är tvärvetenskaplig, årligen återkommande i Göteborg och medlem av European Science Events Association, EUSEA - ett nätverk för populärvetenskapliga evenemang som arbetar för att öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning. Evenemanget är miljödiplomerat.

Nästa festival är 15-26 april (skolprogrammet) och 16-21 april (allmänna programmet) 2024.

Vetenskapsfestivalen

Chalmers är en av initiativtagarna till Vetenskapsfestivalen. Många chalmersforskare medverkar i programmen.

Fler evenemang och aktiviteter

Öppna föreläsningar

Vi anordnar regelbundet populärvetenskapliga föreläsningar som är öppna för allmänheten. Se Chalmers kalender.

Forskar Grand Prix

I Forskar Grand Prix tävlar forskare i att göra den mest begripliga presentationen av sin forskning på fyra minuter.

(Öppnas i ny flik)