orban_Kristina_Orbán Meunier

Kristina Orbán Meunier

  • Ekonom, Planering, analys och ekonomi, Chalmers verksamhetsstöd