nikola_Nikola_Markovic

Nikola Markovic

  • Utbildningsområdesledare, Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår
  • Docent, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik