Mohammad Nikouei

  • Doktorand, Energiomvandling och framdrivningssystem, Mekanik och maritima vetenskaper