micoev_Michael_Oevermann

Michael Oevermann

  • Gästprofessor, Energiomvandling och framdrivningssystem, Mekanik och maritima vetenskaper