jonny_Jonny_Lindström

Jonny Lindström

  • Programansvarig, Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår
  • Universitetslektor, Analys och sannolikhetsteori, Matematiska vetenskaper