helsjo_Helena_Sjöholm

Helena Sjöholm

  • Administrativ chef, ACE verksamhetsstöd, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Avdelningschef, ACE verksamhetsstöd, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik