gorang_Göran_Gustafsson

Göran Gustafsson

  • Universitetslektor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
  • Universitetslektor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
0

Göran Gustafsson är universitetslektor i maskinkonstruktion vid Institutionen för industri- och materialvetenskap. Hans forskning handlar om hur man återvinner, generaliserar, presenterar och bäst utnyttjar tillgängliga kunskaper för att kunna utveckla nya produkter på ett effektivt sätt. Syftet är att bidra till att skapa system som kan stödja och förbättra den industriella produktutvecklingen.