gorang_Göran_Gustafsson

Göran Gustafsson

  • Universitetslektor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
  • Universitetslektor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap