dangyl_Daniel_Gyllenhammar

Daniel Gyllenhammar

  • Doktorand, Service Management and Logistics, Teknikens ekonomi och organisation
0

Daniel är doktorand på avdelningen för Service management och logistik, på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation. Hans forskning fokuserar på hur förbättringar skapas i sammanhang där flertalet aktörer och organisationer måste samarbeta, främst inom offentlig sektor. För närvarande deltar han i ett projekt som syftar till att förbättra sjukskrivnings och rehabiliterings processen.

Utöver forskningen undervisar Daniel inom Kvalitetsutveckling och förbättringsarbeten, detta för såväl studenter på Chalmers som för praktiker från näringslivet.