Anseende och rankning

Bild 1 av 1
Chalmers Vasaområde

Vilket förtroende åtnjuter Chalmers i Sverige? Och hur står sig Chalmers internationellt? Rankningar och anseendeundersökningar är försök att mäta och jämföra universitet, och viktiga faktorer i både nationell och global konkurrens. Vissa mätningar är generella, andra bedömer ämnesområden eller utvalda aspekter av verksamheten, alla med olika syften och metoder.

Mångfalden av bedömningar i universitetssektorn ökar varje år. Här följer ett urval av Chalmers resultat i rankningar. De omfattar cirka 1000 universitet (där inte annat anges). Rankningsresultaten på denna sida uppdaterades 5 juni 2024.

QS World University Rankings
Generell rankning

139

57

10

QS Graduate Employability Rankings​
Anställningsbarhet (550 universitet bedöms)

83

21

2

CWTS Leiden Ranking
Industrisamarbeten. Andel sampublicering med industrin.

15

4

1

CWTS Leiden Ranking
Forskningskvalitet. Andel publikationer som tillhör de 10% mest citerade inom ämnesområdet.

278

105         

5

U-multirank – EU:s egen rankning

U-multirank är ett europeiskt internetverktyg där studenter kan göra personliga rankningar från en databas med mer än 2 200 universitet och högskolor i 96 länder, efter de parametrar man själv värderar som viktigast. Totalt omfattas 48 olika parametrar samlade i fem dimensioner. Någon enkel topplista presenteras inte. Verksamheten drivs oberoende, men på uppdrag av EU-kommissionen.

År 2019 beskrev EU-kommissionen Chalmers som ett av Europas toppuniversitet. I 2022 års rankning fick Chalmers betyget "Excellent" för 16 parametrar – främst inom dimensionerna forskning, kunskapsöverföring och internationell orientering. Chalmers behåller därmed en ledande position i svensk jämförelse, visar U-multiranks svenska landrapport. Inom området sampublicering med industrin (2021) tillhör Chalmers topp-25 i världen, enligt U-multirank.

FAQ U-Multirank (på engelska)

Anseende i Sverige

I Sverige har opinionsundersökningsföretaget Verian (tidigare Kantar Public) mätt allmänhetens förtroende för svenska lärosäten sedan 2012. Chalmers har rönt högst anseende hos svenskarna tio år i följd. Man känner till Chalmers väl och upplever både utbildning och forskning som framgångsrik och samhällsnyttig, enligt Verian.

Anseendeindex lärosäten 2023

Verian (tidigare Kantar Public) presenterar sitt anseendeindex för lärosäten.

(Öppnas i ny flik)