Anseende och rankning

Bild 1 av 1
Chalmers Vasaområde

Vilket förtroende åtnjuter Chalmers i Sverige? Och hur står sig Chalmers internationellt? Rankningar och anseendeundersökningar är försök att mäta och jämföra universitet, och viktiga faktorer i både nationell och global konkurrens. Vissa mätningar är generella, andra bedömer ämnesområden eller utvalda aspekter av verksamheten, alla med olika syften och metoder.

Mångfalden av bedömningar i universitetssektorn ökar varje år. Här följer ett urval av Chalmers resultat i rankningar. De omfattar cirka 1000 universitet (där inte annat anges). Rankningsresultaten på denna sida uppdaterades 23 juni 2022.

Chalmers rankningsplaceringar

Globalt

Europa

Norden

QS World University Rankings
Generell rankning

125

47

8

QS Graduate Employability Rankings​
Anställningsbarhet (550 universitet bedöms)

83

21

2

CWTS Leiden Ranking
Industrisamarbeten. Andel sampublicering med industrin.

5

1

1

CWTS Leiden Ranking
Forskningskvalitet. Andel publikationer som tillhör de 10% mest citerade inom ämnesområdet.

278

116         

7

U-multirank – EU:s egen rankning

U-multirank är ett europeiskt internetverktyg där studenter kan göra personliga rankningar från en databas med mer än 2 200 universitet och högskolor i 96 länder, efter de parametrar man själv värderar som viktigast. Totalt omfattas 48 olika parametrar samlade i fem dimensioner. Någon enkel topplista presenteras inte. Verksamheten drivs oberoende, men på uppdrag av EU-kommissionen.

År 2019 beskrev EU-kommissionen Chalmers som ett av Europas toppuniversitet. I 2022 års rankning fick Chalmers betyget "Excellent" för 16 parametrar – främst inom dimensionerna forskning, kunskapsöverföring och internationell orientering. Chalmers behåller därmed en ledande position i svensk jämförelse, visar U-multiranks svenska landrapport. Inom området sampublicering med industrin (2021) tillhör Chalmers topp-25 i världen, enligt U-multirank.

FAQ U-Multirank (på engelska)

Anseende i Sverige

I Sverige har opinionsundersökningsföretaget Kantar Sifo mätt allmänhetens förtroende för svenska lärosäten sedan 2012. Chalmers har rönt högst anseende hos svenskarna tio år i följd. Man känner till Chalmers väl och upplever både utbildning och forskning som framgångsrik och samhällsnyttig, enligt Kantar Sifo.

Johanneberg I0A2467 1920X1080px
Sifo Anseendeindex Lärosäten 2021

Kantar Public presenterar för tionde året i rad sitt anseendeindex för lärosäten.