Om Kollberglaboratoriet

Kollbergslaboratoriet är ett unikt labb för utveckling av teknologin inom det svåråtkomliga frekvensområdet terahertz (frekvenser i storleksordningen triljoner svängningar per sekund) samt för avancerade kommunikations- och sensorssystem inom mikrovågsområdet.

Infrastrukturen möjliggör forskning inom bland annat rymd och framtidens trådlösa kommunikation och radarsensorer, till exempel för självkörande fordon. Visionen är att bli ett av de tre mest kompletta och avancerade mätlaboratorierna för höga frekvenser, öppet för användare från hela världen. En ny generation av instrument möjliggör mätningar vid frekvenser upp till och över en terahertz. Utrustningen är avpassad för flera olika forskningsområden: material, komponenter, kretsar, system, och antenner för höga frekvenser.

Terahertzlaboratoriet startade sin verksamhet våren 2015. Laboratoriet har en stark koppling till grundutbildningen på Chalmers och kommer kontinuerligt att utbilda nya användare inom mätteknik.

För mer information så använd knappen "English" då den fullständiga informationen finns på engelska.