IPCC rapporter seminariekurs

Om kursen

Rapporten från förenta nationernas panelen för klimatförändringar (IPCC-rapporten) är en av de viktigaste och mest omfattande analys av vår kunskap om vår planet jorden och jordens klimat. Tre arbetsgrupper bedömer den vetenskapliga kunskapen: arbetsgrupp 1 om den fysikaliska grunden, arbetsgrupp 2 om effekter, anpassning och sårbarhet och arbetsgrupp 3 om begränsning och klimatförändringar. Kursen fokuserar på kapitlen i dessa arbetsgruppers rapporter, som är mest relevanta för doktorander vid SEE-avdelningen.

Denna kurs erbjuder studenterna en guidad läsning av de senaste IPCC-rapporterna med fokus på ett valfritt kapitel. Begrepp och metoder för forskning som ligger till grund för IPCC-rapporterna kommer att introduceras och de slutsatser som dras i rapporterna kommer att diskuteras. Kursen består av fem delar:
  1. Föreläsningar som ger en allmän introduktion till IPCC:s grunder och arbetsprinciper samt bakgrundsinformation om de tre IPCC-rapporterna.
  2. En läsfas där eleverna arbetar i små grupper där varje grupp fokuserar på ett specifikt kapitel i rapporterna.
  3. Studentpresentationer, där studenterna sammanfattar de viktigaste resultaten av det kapitel de fokuserat på, sätter det i ett bredare sammanhang och delar med sig av sina insikter till de andra grupperna.
  4. Ett seminarium med gäster som deltog i IPCC-rapporterna (kapitelförfattare etc.). Diskussionen leds av studenterna (varje grupp ansvarar för ett gästseminarium) och ger studenterna möjlighet att ställa frågor och höra direkt från forskare som är involverade i skrivandet av rapporten.
  5. Reflektion (essä), där eleverna kopplar samman sina nya insikter med sitt forskningsprojekt.

Mer information

Luisa.Ickes@chalmers.se

Kurslitteratur

Föreläsare

Ellen Gute och Luisa Ickes (organisation och ram), olika forskare från SEE (ännu inte definierat), gästtalare (ännu inte definierat).