Turbulenta reaktionsflöden

Om kursen

  • Metoder för forskning i turbulenta flammor
  • Grundläggande egenskaper hos turbulenta flammor
  • Styrande fysiska mekanismer för flamturbulensinteraktion
  • Avancerade modeller för påverkan av turbulens på reaktionsfronter

Kurslitteratur

  • Föreläsningen
  • Lipatnikov, A.N. Fundamentals of Premixed Turbulent Combustion, CRC Press, 548 pp., 2012.

Föreläsare

Forsknings prof. Andrei Lipatnikov, M2 andrei.lipatnikov@chalmers.se