Implementering av ett finitvolymsprogram för inkompressibel, tvådimensionell laminär och turbulent strömning

Om kursen

 I del I så ska studenten skriva en 2D Navier-Stokes-lösare för laminär strömning. I del II ska studenten implementera k-omega-modellen

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar

Föreläsare

Lars Davidson lars.davidson@chalmers.se