Introduktionskurs i sprej- och förbränningsmodellering för motorer

Om kursen

  • Fysikaliska mekanismer för sprejuppbrytning och atomisering.
  • Modellering av primär- och sekundäruppbrytning av sprej

Mer information

michael.oevermann@chalmers.se

Kurslitteratur

  • Föreläsnings-slides
  • C Baumgarten: Mixture Formation in Internal Combustion Engines, Springer

Föreläsare

Prof. Michael Oevermann, Chalmers Adj. Prof. Anders Karlsson, Volvo GTT