Elektronöverföringar i molekylära system

Om kursen

Kurs där vi läser bokkapitel och forskningslitteratur och diskuterar och presenterar innehåll. Aktivt deltagande är nödvändigt för godkänt på kursen.

Mer information

abmaria@chalmers.se

Kurslitteratur

Utdrag ut böcker och forskningsartiklar

Föreläsare

Maria Abrahamsson