Termodynamik och dess tillämpningar

Om kursen

Syftet med kursen är att ge doktorander en övergripande förståelse för termodynamiska system och deras egenskaper inklusive tillämpning av termodynamikens lagar i dessa system.

Mer information

Merima Hasani, merima.hasani@chalmers.se

Kurslitteratur

Jefferson W. Tester, Michael Modell, "Thermodynamics and Its Applications", 3rd Edition

Föreläsare

Hans Theliander, Merima Hasani, Malin Wohlert (UU), Daniel Söderberg (KTH)