Organisk elektronik

Om kursen

Kursen kommer att ge en introduktion till organiskt elektroniskt material, med tonvikt på de som används i aktuell forskning och som är relevanta för nya tillämpningar. Kursen kommer särskilt att täcka följande ämnen:
  • syntes av organiska halvledare och konjugerade polymerer
  • optiska egenskaper (energinivåer, ljusemission och absorption)
  • elektroniska, elektriska och elektrokemiska egenskaper
  • kemisk och elektrokemisk dopning
  • bearbetning (lösning, smält- och ångfas)
  • strukturell karaktärisering inklusive nyckelkarakteriseringstekniker (XRD, TEM, AFM)
  • fallstudier av olika tillämpningsområden, t.ex. solceller, termoelektrik, energilagring, bioelektronik, bärbar elektronik
  • Miljöaspekter

Mer information

Christian Müller, christian.muller@chalmers.se

Föreläsare

Christian Müller