Frontorbitalteori och stereoelektroniska effekter

Om kursen

Kursinnehåll: Generella principer för vad som styr konformation och reaktivitet hos molekyler diskuteras utifrån stereoelektroniska principer och frontorbitalteori. Exempel på områden som behandlas är konformationsanalys, anomerisk effekt, Baldwins regler för ringslutning, reaktion på karbonylkol, Burgi-Dunitz nukleofil attack, elektrofil aromatisk substitution, Inverkan av närliggande grupper, icke-klassiska karbokatjoner, joniska omlagringar och fragmentering.

Mer information

Jerker Mårtensson, jerker@chalmers.se

Kurslitteratur

För kursen relevant innehåll finns I följande böcker:
  • Clayden, Greeves and Warren, Organic Chemistry, 2.a upplagan, Oxford University Press, 2012.
  • Alabugin, Stereoelectronic Effects – A bridge between structure and reactivity, Wiley, 2016.
  • Fleming, Frontier Orbitals and Organic Chemical Reactions, 1.a upplagan, Wiley, 1990.
  • Fleming, Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions – Reference Edition, Wiley, 2010.
  • Kirby, Stereoelectronic Effects, Oxford Chemistry Primer, 1996.
  • Harwood, Polar Rearrangements, Oxford Chemistry Primer, 1992.

Föreläsare

Jerker Mårtensson