Fysikalorganisk kemi

Om kursen

Kursinnehåll:
  • Molekylär struktur: topologi, stereokemi, spänning och stabilitet.
  • Elektronisk struktur: bindningsmodeller, orbitalteorier och stereoelektroniska effekter.
  • Syra-baskemi.
  • Kinetisk analys och molekylär termodynamik: energiytor, reaktiva intermediärer, aktiverade komplex och fria-energisamband.
  • Experimentella metoder för makanistiska studier.
  • Reaktionsmekanismer: polära reaktioner, radikalreaktioner och pericykliska reaktioner.
  • Områden av speciellt intresse för deltagande studenter.

Mer information

Jerker Mårtensson, jerker@chalmers.se

Kurslitteratur

Eric V. Anslyn och Dennis A. Dougherty, Modern Physical Organic Chemistry, University Science Books, 2005.

Föreläsare

Jerker Mårtensson