Beräkningsbaserad homogenisering

Om kursen

Inom materialmekaniken används homogenisering för att bestämma de effektiva egenskaperna hos ett material genom att simulera processer på den underliggande mikro-strukturen.  På så sätt kan hänsyn tas till mikrostrukturens form och egenskaper i beräkningar på en högre längdskala där ingenjörsproblem ofta studeras. Viktiga exempel är kompositmaterial, poly-kristallina material och porös media

Inom beräkningsbaserad homogenisering används numerisk modellering, typiskt finita elementmetoden, för att simulera processer på mikroskalan. Dessa beräkningar kan sedan användas (i) för att skatta effektiva egenskaper på makroskalan, eller (ii) för att ingå i en kopplad analys där mikroproblemen löses simultant med det makroskopiska ingenjörsproblemet. 


Kurslitteratur

-         Jänicke, Larsson, Runesson: Computational Homogenization in Material Mechanics (Course compendium) In addition, shorter texts may be distributed in class as well as a more complete list of reference literature.


Föreläsare

Fredrik Larsson