Avancerad molekylär och syntetisk biologi

Om kursen

 • Analys och tolkning av vetenskapliga artiklar
 • In silico projekt i syntetisk biologi eller molekylärbiologi (grupparbete)
 • Nukleinsyrors struktur och funktion in vitro och i biologiska system
  • Genreplikation och reglering på transkriptionell och post-transkriptionell nivå
  • RNA-proteininteraktioner och RNA-protein inneslutningar (mRNPs) i post-transkriptionell genreglering
  • Metoder för att studera och mäta post-transkriptionell mRNA translation, stabilitet och lokalisering
  • Metoder för att undersöka nukleinsyrors struktur och dynamik samt processer som involverar dessa
 • Teknologier och tillämpningar för syntetisk biologi in vivo
  • Genetiska delar, enheter, syntetiska kretsar
  • DNA-sammansättningsmetoder
  • Syntetiska genom
  • Avancerade CRISPR/Cas9-baserade teknologier inklusive CRISPRa/i och CRISPR-baserad high-throughput screening
  • Genetiska biosensorer, in vivo-evolution och biosensorbaserad high-throughput screening
 • RNA som ett terapeutiskt redskap och forskningsverktyg
  • Design och funktion av RNA-baserade terapeutiska modaliteter och deras kliniska potential
  • Användning av RNA för att reglera cellfunktion i molekylärbiologisk forskning, på cell-, vävnads- och organismnivå
  • Syntes, modifiering och formulering av RNA för leverans
  • Metoder, mekanismer och mätningar av RNA-leverans

Mer information

Yvonne Nygård

Kurslitteratur

Forskningsartiklar, review artiklar.

Föreläsare

Yvonne Nygård