Om WACQT

Världen står på tröskeln till en kvantrevolution, med extremt kraftfulla kvantdatorer, avlyssningssäker kommunikation och hyperkänsliga mätinstrument i sikte. Wallenberg Centre for Quantum Technology är en tolvårig miljardsatsning som ska ta Sverige till framkanten av detta mycket snabbt växande teknikområde.

Genom ett omfattande forskningsprogram ska vi utveckla och säkra svensk kompetens inom kvantteknologins fyra huvudområden: kvantdatorer och -simulatorer, kvantkommunikation och kvantsensorer. Vårt huvudprojekt är att utveckla och bygga en kvantdator som kan lösa problem långt utom räckhåll för dagens bästa superdatorer.

Den fullständiga informationen finns bara på engelska. Använd knappen "English" för att byta språkversion.