Tekniskt basår på distans

60 förutbildningspoäng
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Vill du ha en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs? Chalmers har två tekniska basår, ett på campus och ett på distans. Båda är effektiva sätt att komplettera och förbättra dina kunskaper och öka dina möjligheter att bli antagen till Chalmers civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och sjöfartsutbildningar. Du blir också väl förberedd för högskolestudier.

Utbildningens innehåll

Våra tekniska basår innebär att du under ett års tid läser matematik, fysik och kemi för att få rätt behörighet till tekniska utbildningar. Utbildningen förbereder dig också väl inför dina framtida högskolestudier i form av att du får en stabil grund när det gäller förkunskaper samt studievana.

Kurserna hålls av lärare som undervisar på Chalmers ingenjörsutbildningar och är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta studier

När nedanstående kurser är avklarade ger de följande behörigheter motsvarande gymnasieskolans kurser:

  • Matematik ger behörighet motsvarande Matematik 4 
  • Fysik ger behörighet motsvarande Fysik 2 
  • Kemi ger behörighet motsvarande Kemi 1

I basåren ingår även en projektkurs som måste vara avklarad för att du ska kunna få en garantiplats.

Tekniskt basår på distans

Utbildningen kommer att i huvudsak genomföras på distans, men laborationer och delar av examinationen kommer att ske på Chalmers campus i Göteborg. Det är 12 obligatoriska träffar på plats under läsåret i Göteborg.

Garanterad plats på Chalmers ingenjörs- och sjöfartsprogram

Efter ett slutfört tekniskt basår är du garanterad en plats på något av Chalmers högskoleingenjörsprogram (180hp), civilingenjörsprogram (300hp), Sjökapten (180hp), Sjöingenjör (180hp) samt Internationell logistik (180hp). För att vara behörig till civilingenjörsprogrammet Arkitektur och teknik (300hp) måste du också ha godkänt i Samhällskunskap 1. De allra flesta kan erbjudas en plats på sitt första eller andrahandsval.

Till några få utbildningar brukar det bli konkurrens, det kan då vara bra att känna till att sökande i de fallen konkurrerar i flera urvalsgrupper. Dels en separat för endast studenter från tekniskt basår samt en av betygsgrupperna eller högskoleprov. Vid lika meritvärde tillämpas lottning.

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 2a eller 2b eller 2c, Engelska 6

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som...

Meritvärdet är max 20,00 (inte 22,5) till de tekniska basåren

Du kan inte få några extra meritpoäng för moderna språk, engelska och matematik när du söker till tekniska basåren på Chalmers. Meritvärdet kan därmed uppgå till maximalt 20,00. Detta beror på att de tekniska basåren inte är utbildningar på akademisk grundnivå utan är en förberedande utbildning på gymnasial nivå. Att meritvärdet kan uppgå till maximalt 20,00 gäller alla sökande oavsett om du har betyg från en svensk eller en utländsk gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning. Den så kallade meritpoängskompensationen gäller därför inte heller till de tekniska basåren på Chalmers.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Vanliga frågor och svar