Tekniskt basår på distans

60 förutbildningspoäng
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Vill du ha en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs? Då är Tekniskt basår på distans ett bra sätt att vässa dina kunskaper samt öka dina möjligheter att bli antagen till Chalmers utbildningar. Du blir också väl förberedd för högskolestudier. 

Utbildningens innehåll

Chalmers har två tekniska basår, ett på campus och ett på distans. Våra tekniska basår innebär att du under ett års tid läser matematik, fysik och kemi för att få rätt behörighet till tekniska utbildningar. Utbildningen förbereder dig också väl inför dina framtida högskolestudier i form av att du får en stabil grund när det gäller förkunskaper samt studievana.

Tekniskt basår på distans kommer att i huvudsak genomföras på distans, men laborationer och delar av examinationen kommer att ske på Chalmers campus i Göteborg. Det är tolv obligatoriska träffar på plats under läsåret i Göteborg.

Kurserna hålls av lärare som undervisar på Chalmers ingenjörsutbildningar och är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta studier. Du erbjuds också att delta i en frivillig introduktion innan terminen börjar för att du ska få en så bra start som möjligt inför dina studier.  

När nedanstående kurser är avklarade ger de följande behörigheter motsvarande gymnasieskolans kurser:

  • Matematik ger behörighet motsvarande Matematik 4 
  • Fysik ger behörighet motsvarande Fysik 2 
  • Kemi ger behörighet motsvarande Kemi 1

I basåren ingår även en projektkurs som måste vara avklarad för att du ska kunna få en garantiplats.

Garanterad plats på Chalmers ingenjörs- och sjöfartsprogram

Efter ett slutfört tekniskt basår på distans är du garanterad en plats på något av Chalmers högskoleingenjörsprogram och civilingenjörsprogram. I garantin ingår även Sjökapten, Sjöingenjör samt Internationell logistik. För att vara behörig till civilingenjörsprogrammet Arkitektur och teknik måste du också ha godkänt i Samhällskunskap 1. De allra flesta kan erbjudas en plats på sitt första eller andrahandsval.

Till några få utbildningar brukar det bli konkurrens, det kan då vara bra att känna till att sökande då konkurrerar i flera urvalsgrupper. Dels en separat för endast studenter från Tekniskt basår samt en av betygsgrupperna eller högskoleprov. Vid lika meritvärde tillämpas lottning.

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 2a eller 2b eller 2c, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Meritvärdet är max 20,00 (inte 22,5) till de tekniska basåren

Du kan inte få några extra meritpoäng för moderna språk, engelska och matematik när du söker till tekniska basåren på Chalmers. Meritvärdet kan därmed uppgå till maximalt 20,00. Detta beror på att de tekniska basåren inte är utbildningar på akademisk grundnivå utan är en förberedande utbildning på gymnasial nivå. Att meritvärdet kan uppgå till maximalt 20,00 gäller alla sökande oavsett om du har betyg från en svensk eller en utländsk gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning. Den så kallade meritpoängskompensationen gäller därför inte heller till de tekniska basåren på Chalmers.

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Vanliga frågor och svar