Teknisk design, civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

I Teknisk design lär du dig att utveckla nyskapande produkter och tjänster utifrån människors, miljöns och industrins behov. Du får också ett helhetsperspektiv på produktframtagning och lär dig att kombinera formgivning med material, mekanik och IT-tjänster för att skapa ännu bättre lösningar för framtiden.

Utbildningens innehåll

Nya produkter som tas fram måste leva upp till ökade miljökrav samtidigt som de ska vara tekniskt funktionella, attraktiva, ergonomiska och användarvänliga. Kurserna på Teknisk design ger dig en helhetssyn på produktutvecklingsprocessen, därför läser du parallellt ingenjörs- och designkurser. Din förmåga att på ett ingenjörsmässigt sätt lösa problem tränas upp i problembaserade projektkurser. Du lär dig både genom teori och praktik, och får kommunicera dina idéer i tal, text, bild och modeller både fysiskt såväl som med hjälp av virtuella hjälpmedel så som fotorealistisk datorstödd design (CAD) och Virtual reality (VR). Med hjälp av dessa verktyg får du på ett snabbt och effektivt sätt en uppfattning om hur din lösning ser ut, fungerar och beter sig i olika miljöer.

För att få använda nya kunskaper sker flera av projekten i nära samarbete med företag i verkliga projekt. Projektens svårighetsgrad ökar desto längre du kommer i utbildningen, och under det tredje året avslutas vårterminen med ett stort kandidatarbete. I ett aktuellt projekt tog exempelvis studenter från programmet fram ett särskilt utformat skyddsvisir som under rådande pandemi var till stor hjälp för läkare.

För att fördjupa dina kunskaper inom ett område som intresserar dig väljer du inför årskurs fyra något av Chalmers masterprogram. Majoriteten av masterprogrammen är på engelska och du kan dessutom förlägga en del av din utbildning utomlands . Det finns goda möjligheter att själv välja kurser för att få den inriktning du vill. Teknisk designs egna masterprogram Industrial design engineering ger dig en ytterligare spets inom användarcentrerad produktframtagning.

Arbetsområden

Det finns en stor efterfrågan på kreativa ingenjörer inom produktutveckling. Utexaminerade från Teknisk design arbetar ofta som projektledare, produktutvecklare, tjänstedesigner, industridesigner, servicedesigner, konstruktör och forskare. Inom mindre och medelstora företag kan de få hantera både konstruktörs- och designerrollen samtidigt. I de större företagen kan du antingen få en strategisk, projektledande roll eller ingå i ett team med specifik kompetens. Du hittar personer från Teknisk design på företag så som Volvo Cars, Spotify, Essity, Apple och Alten. Du får även en bra grund för att starta ditt eget företag, exempelvis en designbyrå.

Valbara masterprogram

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som...

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)