Maskinteknik, civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

I dag ställs det allt högre krav på produkter, tjänster och hållbara lösningar inom exempelvis transporter och energiförsörjning. Som civilingenjör i maskinteknik kommer du att bidra till lösningarna. Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ett helhetsperspektiv på produkter och system.

Utbildningens innehåll

De teoretiska och matematiska kunskaper som du får under utbildningen sätts i ett större sammanhang där ekonomiska och produktionsmässiga aspekter spelar roll, liksom miljömässiga konsekvenser. Den teoretiska basen i utbildningen med bland annat matematik, mekanik och simulering kompletteras varje läsår med ett så kallat konstruera-bygga-projekt där hela produktframtagningskedjan ingår, från behov och idé till färdigt koncept och prototyp.

I årskurs ett kommer det första produktutvecklingsprojektet och redan från start lär du dig att arbeta med funktioner och lösningar. Parallellt med projektet läser du kurser i programmering och CAD som används i skapandet av tekniska ritningar.

Årskurs två avslutas med ett projekt där du tillsammans med andra studenter samarbetar med företag för att lösa ett verkligt problem, hela vägen från idé till självbyggd prototyp. I årskurs tre får du en introduktion till artificiell intelligens som rustar dig för att möta framtidens utmaningar. Det tredje året avslutas med ett större projekt kallat kandidatarbete.

Industrisamarbeten finns genom hela utbildningen både i form av olika case, studiebesök och gästföreläsare. Vi har studentutbyten med universitet över hela världen. Ett annat exempel är att vissa studenter gör gemensamma kandidatarbeten med Pennsylvania State University, där studenter från varje universitet arbetar tillsammans med ett utvecklingsprojekt från industrin. Detta för att efterlikna arbetet i globala produktutvecklingsteam. Många studenter väljer att studera ett år utomlands, vanligen i USA, Europa, Asien eller Australien. Maskinteknik har också ett nära samarbete med forskning på Chalmers och näringsliv i regionen.

Utbildningen slutförs med ett tvåårigt masterprogram som du väljer själv beroende på intresse, vilket ger fördjupning och specialisering inom ett ämnesområde.

Arbetsområden

Ökade krav på hållbara lösningar och allt mer kräsna slutanvändare av produkter och system skapar spännande yrkesutmaningar för civilingenjörer i maskinteknik. Som nyutexaminerad kan du arbeta bland annat med produktutveckling, beräkning, simulering, produktion, projektledning eller forskning. Många civilingenjörer arbetar inom tillverkningsindustrin, som producerar allt från bilar och fartyg till mobiltelefoner och köksapparater. Tidigare studenter från det här programmet arbetar nu på företag som Volvo, VSS, Göteborg Energi, Zensact, Autoliv, Kockums, Saab, Stena, Husqvarna, GKN, Trafikverket, i3Tex, Semcon, Cevt och Essiq.

Hon projektleder inom flygindustrin

"Jag är snabb på att lära mig nya saker, vilket är någonting som jag har fått med mig från tiden på Chalmers."

Valbara masterprogram

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)