INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, MSC PROGR
 • ProgramkodMPICT
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2023/2024
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2023/2024

Programplanen är fastställd 2023-02-18 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Rekommendation: Hårdvarurelaterade kurser (DAT094, DAT116, MCC055, MCC092, MCC100, MCC121, RRY036, SSY085)
 • 2 Rekommendation: Algoritmrelaterade kurser (EDA387, MCC125, RRY025, RRY095, RRY100, TMA947)
 • 3 Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period