Kursplan för Kryptografi

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCryptography
 • KurskodTDA352
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02125
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2024 fm J
 • 04 Apr 2024 fm J
 • 30 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att kunna följa kursen krävs kunskaper om datastrukturer och diskret matematik, motsvarande inledande kurser i ämnena samt programmeringskunskaper (exempelvis C, Java eller Haskell).

Syfte

Kursens syfte är att ge en översikt över kryptografiska begrepp, primitiver, protokoll och applikationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • sammanfatta de viktigaste målen för kryptografi och illustrera dessa med ett antal exempel på hur kryptografiska tjänster är integrerade i aktuella tillämpningar, både i mjukvara och hårdvara
 • beskriva mål, konstruktionsprinciper och gemensamma strukturer för att skapa hemliga nycklar, t.ex. block- och ström-chiffer och meddelandeautentiseringskoder.
 • identifiera, analysera och förklara olika former av attacker som baserats på felaktig användning av primitiver, tillstånd eller protokoll.
 • förklara hur grundläggande primitiver för öppna nyckar kan definieras utifrån svårlösliga matematiska problem som t.ex. diskreta logaritmer eller faktorisering, samt analysera varianter av dessa system.
 • förklara hashfunktioners olika användningsområden i andra kryptografiska primitiver och protokoll, samt de krav detta ställer på hashfunktioner.
 • exemplifiera när olika säkerhetskoncept, såsom informationsteoretiska, beräkningsbara, bevisbara och praktisk säkerhet, är tillämpliga samt beskriva de säkerhetsgarantier som de erbjuder.
 • förklara grundläggande tekniker för kryptering med såväl hemlig som öppen nyckel.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande begrepp inom kryptografi (sekretess, autentisering, oavvislighet). Kryptering med symmetrisk nyckel: block- och strömchiffer, konstruktionsprinciper, exempel, och meddelandeautentiseringskoder. Kryptering med öppen nyckel: asymmetriska chiffer, signaturer. Attackmodeller och säkerhetskoncept. Protokoll för nyckelhantering, autentisering och andra tjänster.

Organisation

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och handledning i samband med inlämningsuppgifter.

Litteratur

Information om litteratur ges på kursens hemsida före kursstart.
http://www.cse.chalmers.se/edu/course/TDA352/

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3, 4 eller 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.