MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnBIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR
 • ProgramkodMPBME
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2020/2021
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2020/2021

Programplanen är fastställd 2019-02-19 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Rekommendation: För dem som saknar en kurs i grundläggande signalbehandling. (SSY080)
 • 2 Obligatoriskt valbara: - (KPO065, MVE155, SSY186, SSY200, SSY261, TDA357, TIF125, TME196) 1 av kurserna krävs för examen
 • 3 Rekommendation: Enbart studenter med bioteknik- eller kemibakgrund får läsa denna kurs (KPO065, TIF125)
 • 4 Rekommendation: Kan läsas i årskurs 2 (SSY261)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.