Kursplan för Tillämpad signalbehandling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied signal processing
 • KurskodSSY130
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 13113
 • Max antal deltagare200
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2021 em J
 • 07 Apr 2021 em J
 • 24 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande färdigheter i linjär algebra, sannolikhetslära, linjär signalteori (speciellt transformer, filtrering, fattning, sampling). Kunskap om stokastiska processer är användbart men inte nödvändigt (tex. kursen Random signals analysis). Erfarenhet av Matlab eller motsvarande.

Syfte

Signalbehandling inbegriper tekniker för att återskapa viktig information från signaler och undertrycka irrelevanta delar i signalen. Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om standardtekniker och tillämpningar i området signalbehandling. Dessa tekniker är relevanta för design och implementering av kommunikationssystem, reglersystem, biomedicinska instrument och andra mätsystem. Studenterna ges tillfälle att praktiskt implementera några av teknikerna i semi-realistiska signalbehandlingsproblem och insikt i industriella metoder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • i både tidsdomän och frekvensdomän analysera effekten av sampling, linjär filtrering och rekonstruktion av signaler
 • förklara relationen mellan Fouriertransform, tidsdiskret Fouriertransform (DFT) och snabb Fouriertransform (FFT) och använda DFT för att utföra blockbaserad linjär och cirkulär filtrering
 • genomföra design av linjära filter för att skapa FIR och IIR filter som uppfyller givna specifikationer
 • använda LMS, RLS och Kalman filter för linjära adaptiva filtrereingsproblem samt genomföra förenklad analys av stabilitet och konvergenshastighet
 • använda multirate teknik för signalbhenadlingsproblem för att öka beräkningseffektiviteten
 • förklara hur kvantisering och ändlig ordlängd kan modeleras och analysera hur de påverkar signal- och algoritmkvalitet samt signal till brusförhållandet (SNR)
 • diskutera effekterna av att använda linjära ändligtdimensionella modeller som approximation av oändligtdimensionella system
 • realisera signabehandlingsalgoritmer på ett DSP-system

Innehåll

 • Repetion av linjär signal- och systemteori: tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler och system i både tidsdomän och frekvensdomän, sampling, linjär filtrering och rekonstruktion av tidskontinuerlig signal (D/A omvandling)
 • Repetition av stokastiska processer: medelvärde, autokorrelationsfunktion, spektrum, linjär filtrering av vitt brus
 • Filterdesign och realisering: FIR och IIR filterstrukturer, design metodik, implementerings detaljer,signal anpassat filter
 • Diskret Fourier transform (DFT): effekt av fönstring, Snabb Fouriertransform (FFT), användning av DFT för block-baserad linjär filtrering
 • Adaptiva filter: Least mean square (LMS), rekursiv minsta kvadrat (RLS) och Kalman filtrering
 • Multirate signalbehandling: uppsampling, nersampling, rate omvandling, poly-phase representation, filterbankar
 • Effekter av ändlig ordlängd: Kvantisering av signal och filter koefficienter
 • Implementering på DSP system

Organisation

Kursen består av 15 föreläsningar, 6 övningar, 3 inlämningsuppgifter, 2 projekt och skriftlig tentamen.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutligt betyg är en sammanvägning av resultaten från inlämningsuppgifterna, projekten och den skriftliga tentamen. Projekten är obligatoriska.  

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten