Kursplan för Människors respons på ljud och vibrationer

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHuman response to sound and vibration
 • KurskodVTA160
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38114
 • Max antal deltagare27 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0199 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Introduktion till audioteknik och akustik eller motsvarande kurs

  Syfte

  Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse för relationen ljud och vibrationer och mänskliga responser. Kursen kommer också att göra studenterna medvetna om den relativa osäkerheten av dagens kunskap om hur människor reagerar på ljud och vibrationer och problemen som finns när man ska predikera människors respons från typiska mätningar. Vid kursens slut ska studenten vara förtrogen med de perceptuella mått för att skatta människors responser på ljud samt vibrationer.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Använda objektiva metoder för att estimera människans responser till ljud och vibrationer.
  • Lägga upp, genomföra och analysera experiment med hjälp av människor som mätobjekt.
  • Vara medveten om de etiska överväganden som krävs när människor används i studier.
  • Förstå och använda fundamental psykoakustiska variabler (inkluderandes hörstyrka, tonhöjd, klangfärg, skarphet, råhet, fluktuationsstyrka, tonalitet, kritisk bandbredd) i mätningar.
  • Förstå och beskriva de fysiologiska och psykologiska responserna av ljud och vibrationer, inkluderandes störning, örats anatomi, multimodal perception och hälsoaspekter.
  • Förstå olika ljuddesignaspekter och koncepten för ljudkvalitet och ljudkaraktär.
  • Utforma verktyg och applicera dem i mätningar av ljudkvalitet.
  • Förståelse för olika angreppssätt för att förstå den komplexa relationen mellan människa och ljud/vibration.

  Innehåll

  • Hörseln
  • Psykoakustiska variabler
  • Experimentell design, hur man objektivt ska estimera människans responser
  • Statistiska metoder för att analysera människans reaktioner till ljud och vibrationer.
  • Positiva och negativa aspekter av ljud och vibrationer.
  • Ljud och vibrationer som informationskälla.
  • Koncept såsom ljudkaraktär, ljudkvalitet, produktljudskvalitet, ljuddesign.
  • Etiska aspekter när man använder människor som mätinstrument.
  • Hur ljud och vibrationer kan påverka hälsa.
  • Haptik

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, laboratorieuppgifter och 1 hemtentamen. Föreläsningar kommer att ges som intensivkurs i två perioder inom läsperioden.

  Litteratur

  Material tillgängligt på kurshemsidan (www.ta.chalmers.se).
  Psychoacoustics, Zwicker & Fastl.
  Introduction to the psychology of hearing, Moore.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Individuellt skriven hemtentamen.
  Godkända laboratorieuppgifter, genomförs i grupp.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.