Kursplan för Introduktion till Tracks

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to Tracks
 • KurskodTRA120
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97139
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp3 hp

  Examinator

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskaperna för att studera vid det grundprogram på Chalmers som studenten är antagen till, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.
  Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

  Syfte

  Kursen syfte är att utgöra en grund för att arbeta med utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem i team. 

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • resonera kring projektmetodik och formulera strategier för att lösa öppna problem med hänsyn till vetenskapliga och etiska aspekter
  • bedöma behovet av information, söka efter denna information och kritiskt utvärdera dess relevans.
  • samarbeta i en projektgrupp med olika bakgrund och kompetenser. Detta inkludera att kunna ta olika roller inom gruppen.
  • framföra en tydlig och välanpassad presentation skriftligt och muntligt
  • ge konstruktiv återkoppling på en presentation
  • uppfylla projektspecifika lärandemål

  Innehåll

  Kursen går igenom ett antal metoder för projektbaserat arbete med utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem. Undervisningen kompletteras och stöttas av nödvändig ämnesspecifik digital undervisning, lärarledd handledning och självstudier.

  Organisation

  Kursen är organiserad kring föreläsningar, övningar och projektarbete.

  Litteratur

  Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Hela kursen utvärderas genom kriterier för lärandemålen. Slutbetyg kommer att baseras på projektresultat och process samt individuella bidrag till resultat och teamets framgång.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.