Kursplan för Grundkurs i matematisk statistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to mathematical statistics
 • KurskodTMS146
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik, Matematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 48122
 • Max antal deltagare145
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0215 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 27 Okt 2023 em J
  • 05 Jan 2024 em J
  • 19 Aug 2024 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Linjär algebra, en- och flervariabelanalys.

  Syfte

  Kursen syftar till att introducera sannolikhetslära och statistisk inferensteori samt att ge praktiska färdigheter i sannolikhetsbaserad modellering, sannolikhetsberäkningar och statistisk slutledning. Dessa är nödvändiga kunskaper för att kunna hantera, jämföra och dra slutsatser från realistiska försöksresultat.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förstå och tillämpa grundläggande statistiska begrepp
  • räkna på enklare stokastiska problem
  • förstå och tillämpa basal statistisk inferensteori baserat på delmomenten beskrivande statistik, begrepp och metoder för parameterskattning, konfidens- och prediktionsintervall, statistisk hypotesprövning, statistisk regressionsanalys, ickeparametriska metoder och modellvalidering.
  • identifiera lämpliga statistiska modeller samt anpassa och använda statistiska metoder i enklare tekniska och biologiska tillämpningar.

  Innehåll

  Kursen syftar till att introducera sannolikhetslära och modellbaserad statistisk inferensteori och ge praktiska färdigheter i sannolikhetsbaserad modellering, sannolikhetsberäkningar och statistisk slutledning. Den i kursmomenet avsatta tiden för föresläsningar respektive övningar/datorlaborationer är ungefär lika stor. Matematiska statistikdelen innehåller: Sannolikhetslära, med delmomenten kombinatorik, oberoende, betingning, Bayes sats, diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler i en och flera dimensioner, speciella fördelningar, stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen. Grundläggande statistisk inferensteori med delmomenten beskrivande statistik, begrepp och metoder för parameterskattning, konfidens- och prediktionsintervall, statistisk hypotesprövning, statistisk regressionsanalys, ickeparametriska metoder och modellvalidering.

  Organisation

  Kursen bedrivs med Matematisk statistik på Matematiska vetenskaper som ansvarig institution. Tonvikt läggs på såväl förståelse som praktiska färdigheter, med ungefär lika delar föreläsningar och praktiska kursmoment. Dessa praktiska moment är i stor utsträckning datorbaserade.

  Litteratur

  Devore J L, Probability and Statistics for Engineering and Science, 9:th edition, (ISBN 9781305251809) samt utdelat kursmaterial.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Godkända datorlaborationer samt en för alla kursmoment gemensam skriftlig tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-05-31: Examinator Examinator ändrat från Stefan Lemurell (sj) till Erik Kristiansson (erikkr) av Viceprefekt/adm
    [Kurstillfälle 1]