Kursplan för Fourieranalys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFourier analysis
 • KurskodTMA362
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20135
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2020 fm J
 • 07 Jan 2021 fm J
 • 18 Aug 2021 fm J

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundlaggande en- och flervariabelanalys och linjar algebra.

  Syfte

  Kursen behandlar serie- och transformmetoder med tillämpning på bl a ordinära och partiella differentialekvationer.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Beräkna Fourierserier och transformer för funktioner, och använda dem för att finna lösningar till partiella differentialekvationer.

  Innehåll

  Exempel på randvärdes- och begynnelsevärdesproblem för partiella differentialekvationer. Introduktion till variabelseparation. Trigonometriska Fourierserier och deras konvergens. Linjära rum, skalärprodukt och norm. Hilbertrum. Ortogonala funktionssystem. Bessels olikhet, Parsevals formel, fullständighet. Sturm-Liouvilles egenvärdesproblem. Variabelseparationsmetoden för lösning av partiella differentialekvationer. Olika metoder att lösa inhomogena problem. Fysikaliska exempel. Fouriertransformen: räknelagar, faltning, Plancherels formel, tillämpningar på partiella differentialekvationer. Laplacetransformen: räknelagar, tillämpning på ordinära och partiella differentialekvationer.

  Organisation

  Föreläsningar och räkneövningar

  Litteratur

  G.B. Folland: Fourier Analysis and Its Applications, Wadsworth & Brooks/Cole, 1992.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2021-04-14: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Elisabeth Eriksson
    [32762, 53263, 3], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
   • 2020-11-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten