Kursplan för Matematisk statistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical statistics
 • KurskodTMA074
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53126
 • Max antal deltagare65
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2023 em L
 • 05 Jan 2024 em J
 • 19 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En- och flervariabelanalys, linjär algebra.

Syfte

Kursen avser att ge grunderna av sannolikhetsläran och statistiken med speciellt beaktande av sådana moment som är av betydelse för kemister.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten behärska grundläggande begrepp inom sannolikhetsteori och statistik. Kursen ska även ge de studerande förmågan att utföra enkla statistiska analyser och dra slutsatser från realistiska försöksresultat.

Innehåll

Beskrivande statistik, utfallsrum, sannolikheter, betingning, lägesmått, spridningsmått. Diskreta och kontinuerliga fördelningar, samt modellering med olika standardfördelningar som binomial- och normalfördelningen. Metoder för att räkna med stokastiska variabler, väntevärden och varianser. Centrala gränsvärdessatsen, flerdimensionella fördelningar och kovarians. Parameterskattning, konfidensintervall och hypotestest i olika standardsituationer. Introduktion till linjär regression och modellvalidering.

Organisation

Kursen bedrivs med Matematisk statistik på Matematiska vetenskaper som ansvarig institution. Tonvikt läggs på såväl förståelse som praktiska färdigheter, med ungefär lika delar föreläsningar och praktiska kursmoment. Dessa praktiska moment är i stor utsträckning datorbaserade.

Litteratur

Devore J L, Probability and Statistics for Engineering and Science, 9:th edition, (ISBN 9781305251809) samt utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända datorlaborationer samt en för alla kursmoment gemensam skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-05-31: Examinator Examinator ändrat från Stefan Lemurell (sj) till Erik Kristiansson (erikkr) av Viceprefekt/adm
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-10-10: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Lindholmen-salar av vana
   [2023-10-27 6,0 hp, 0215]