Kursplan för Våg-, atom- och kärnfysik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Observera
Obs – kan ej ingå i Chalmersexamen

Kursöversikt

 • Engelskt namnWave, atom and nuclear physics
 • KurskodTIF405
 • Omfattning4,5 Förutbildningspoäng
 • ÄgareZBARD
 • UtbildningsnivåFörutbildningsnivå
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 94118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Tentamen 4,5 fup
Betygsskala: TH
4,5 fup
 • 04 Maj 2024 em12 L
 • 21 Maj 2024 em L
 • 30 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

Kursspecifika förkunskaper

Motsvarande gymnasiets matematikkurser 1 och 2.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en förståelse för grundläggande fysikaliska samband samt ge en god grund för fortsatta studier inom teknisk högskola.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • tydligt redovisa sina problemlösningar på ett fullständigt och strukturerat sätt.
 • frilägga stela kroppar, ställa upp jämviktsekvationer, tillämpa rörelselagarna och utnyttja energiprincipen.
 • redogöra för de viktigaste begreppen, principerna och terminologin inom elektromagnetism.
 • tillämpa storheterna elektriskt fält och magnetfält i problem som rör elektrisk- och magnetisk kraftverkan, samt partikelrörelse i närvaro av fält.
 • tillämpa Kirchhoffs lagar, Ohms lag och Joules lag i problem som rör elektriska likströmskretsar, samt Lenz lag och Faradays lag i induktionsproblem.
 • redogöra för termodynamikens grundläggande principer.
 • redogöra för viktiga fysikaliska begrepp som termisk verkningsgrad, resonans, interferens och diffraktion.
 • tillämpa linsformeln och beräkna förstoring samt konstruera strålgång.
 • redogöra för de fysikaliska mekanismerna bakom atomkärnans och atomens uppbyggnad samt radioaktivitet.

Innehåll

Mekaniska svängningar, vågutbredning, mekaniska vågor, elektromagnetiska vågor, interferens och diffraktion, geometrisk optik, partikel-vågdualiteten, atomer och spektra, atomkärnans struktur, kärnreaktioner, kärnenergi.

Organisation

Kursen består av 3 delkurser. Kurserna omfattar föreläsningar och övningar som ges på distans. I delkurserna B och C förekommer även laborationer vilka genomförs på distans eller på Campus.

Litteratur

 • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, teoribok (Natur och kultur)
 • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, övningsbok (Natur och kultur)
 • Utdelat material

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination baseras på skriftlig tentamen, både digitalt och på Campus, betygsskala TH. För att erhålla slutbetyg i fysik krävs godkänd tentamen på samtliga delkurser och att samtliga laborationer är godkända. Betygsskalan för slutbetyg i fysik är 3, 4 och 5.

Kursen motsvarar tillsammans med övriga två fysikkurser på ZBASS/ZBARD till djup och innehåll minst gymnasieskolans Fysik 2.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-02-02: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2024-05-25 till 2024-05-04 av UBS Lars-Göran Ottosson
   [2024-05-25 4,5 hp, 0123]