Kursplan för Experimentella metoder inom modern fysik

Kursplan fastställd 2021-01-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSeminar series on experimental methods in modern physics
 • KurskodTIF365
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85115
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6 Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kurser i fysik

  Syfte

  Syftet med kursen är att introducera en mängd olika experimentella principer och begrepp som används inom modern fysik. Dessa kommer att exemplifieras via ett brett spektrum av discipliner, från biofysik och materialfysik till nanooptik och ytfysik. Kursdeltagarna kommer att presentera sin förståelse både skriftligt och muntligt. Det senare sker genom en presentation i ett seminarium. Kursen förbereder för senare avancerade kurser, till exempel spektroskopi och materialfysik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - förklara de grundläggande principerna för minst en experimentell teknik. - beskriv hur olika experimentella begrepp kan komplettera varandra. - skriva en vetenskaplig rapport baserad på experimentellt arbete som beskrivs i forskningslitteraturen samt presentera resultaten.

  Innehåll

  Kursen börjar med åtta föreläsningar om fysiken bakom de olika experimentella principer och begrepp som diskuteras i kursen. Studenten kommer att skriva en kort sammanfattning av vart och ett av dessa och sedan fördjupa sig i en av dessa.

  Organisation

  Föreläsningar, ett litteraturöversiktsprojekt, rapportskrivning samt muntlig presentation.

  Litteratur

  Föreläsningsanteckningar och artiklar som beskriver experimentellt arbete i modern forskningslitteratur.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Korta sammanfattningar av de olika experimentella principer och begrepp som diskuteras i kursen samt ett litteraturstudieprojekt som redovisas i en skriftlig rapport. Rapporterna presenteras muntligt i ett seminarium.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.