Kursplan för Hållbarhetsomställning

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainability transitions
 • KurskodTEK940
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 6 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp3 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2024 fm J DIG
 • 06 Okt 2023 em J DIG
 • 19 Aug 2024 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursens syfte är att studenterna efter genomgången kurs ska kunna bidra till en hållbarhetsomställning genom att delta i och utveckla företags och andra organisationers hållbarhetsarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Förklara begreppet hållbar utveckling och jämföra olika definitioner.
2. Analysera orsaker till och effekter av samtida miljöproblem.
3. Förklara utarmningen av naturresurser samt föreslå strategier för cirkulär ekonomi och ett hållbart energisystem.
4. Förklara produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv och tolka livscykelanalyser.
5. Förklara individens roll i en hållbarhetsomställning och föreslå individuella handlingar som bidrar till en sådan omställning.
6. Förklara företagets roll i en hållbarhetsomställning och föreslå åtgärder inom företag som bidrar till en sådan omställning.
7. Förklara politikens roll i en hållbarhetsomställning och föreslå politiska styrmedel som bidrar till en sådan omställning.

Innehåll

Kursen ger studenterna en bred orientering i miljövetenskap, hållbar utveckling och hållbarhetsomställning. Fokus ligger på produkters hållbarhet och hållbarhetsomställning genom företagande. Följande ämnen berörs huvudsakligen i kursen:
• Hållbar utveckling
• Samtida miljöproblem
• Utarmning av naturresurser
• Hållbara energisystem och cirkulär ekonomi
• Livscykeltänkande och livscykelanalys
• Hållbarhetsomställning genom individuella handlingar
• Hållbarhetsomställning genom företagande
• Hållbarhetsomställning genom politiska styrmedel

Organisation

Kursen baseras på ett antal föreläsningar, övningar och projektuppgifter.

Litteratur

Kursens huvudsakliga litteratur är boken Gröndahl och Svanström (2010) Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare, Liber: Stockholm. Därutöver tillkommer ett antal kompletterande texter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras huvudsakligen genom en avslutande salstenta. Därutöver kan andra aktiviteter under kursen ge extra poäng. Betyg på kursen sätts utifrån tentaresultatet och de extra poängen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.