Kursplan för Introduktionskurs industriell ekonomi

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-08-29 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction industrial economy
 • KurskodTEK925
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 3 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51133
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Syfte

   Kursen är en introduktion till industriell ekonomi och organisation, särskilt att teknologerna skall få en övergripande förståelse för företagandets villkor i samhället och den övergripande samhällsekonomin.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - tillämpa grundläggande nationalekonomiska begrepp med relevans för industriell ekonomi
   - analysera utbud och efterfrågan, prissättning, kostnads- och produktionsfunktioner, industriell omvandling, innovationer, mikroekonomiska och makroekonomiska samhällsproblem utifrån en grundläggande nationalekonomisk analysmodell
   - diskutera ett problem inom industriell ekonomi inom en bransch utifrån de analytiska verktyg som har förmedlats i kursen

   Innehåll

   Kursen fokuserar till att ge en övergripande kunskap om nationalekonomiska begrepp och olika typer av samhällsekonomiska förändringsprocesser. Syftet med detta är att ge teknologen en förståelse för utbildningens ekonomiska och samhälleliga sammanhang.

   Organisation

   Kursen är strukturerad kring ett antal föreläsningar och en skriftlig tentamen. För att göra kursen så stimulerande och lärorik som möjligt uppmuntrar vi till diskussioner mellan teknologer och föreläsare.

   Litteratur

   Litteraturen meddelas i samband med kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. En inlämningsuppgift kan även komma att ingå.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurs:
    • 2022-08-29: Nedlagd Ändrat till nedlagd av PA
     Kursen är nedlagd
   • Ändring gjord på modul:
    • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
     [0121 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination
   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2022-08-29: Inställd Ändrat till inställd av PA
     [Kurstillfälle 1] Inställt