Kursplan för Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLearning and leading in dysfunctional organizations
 • KurskodTEK750
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Teknik och lärande
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40121
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0122 Hemtentamen 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0222 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen avser att förbereda studenterna för att framgångsrikt kunna utveckla arbetet i det slag av arbetsplats som kan kännetecknas av beskrivningar som 'ineffektiv', 'full av politik', eller där 'ledningen bryr sig inte om verkligheten'. Genom att låta studenten lära sig hur man identifierar och påverkar intressen och beteenden i en dysfunktionell organisation syftar kursen till att öka studentens förmåga att lära och leda i organisationer generellt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
 • förstå, förklara och förhindra uppkomsten av organisatoriska dysfunktionaliteter
 • analysera och utveckla sitt eget beslutsfattande
 • värdera en situation och byta mellan olika kommunikations- och ledarstilar
 • reflektera över sina egna styrkor och svagheter
 • leda sig själv, tex att kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens
 • göra bedömning utifrån samhälleliga, etiska och hållbarhetsmässiga aspekter
 • utforma lärande- och samverkansstrategier

Innehåll

Det huvudsakliga perspektivet i kursen är det konstruktivistiska anslaget i en intressentanalys, dvs att betrakta organisationen som en arena för individer och grupper (både i och utanför organisationen) med intressen som ibland inte är samstämda, antingen med varandra eller med organisationens övergripande syfte. Följande teman ingår:
 • Organisationen som arena för samarbete och konkurrens
 • Projektbaserade organisationer och projektledning
 • Organisationens omgivning
 • Ledarskap och makt
 • Kommunikation och beslutsfattande
 • Organisatoriskt lärande och problemlösning
 • Organisationsförändring, inklusive hållbar utveckling
 • Organisatorisk politik, mobbning och diskriminerande behandling
Observera att kursen inte kan ingå i en examen samtidigt med IPR010, IPR011, IBB135 eller IBB136.

Organisation

Kursen består av två moduler, dels en serie föreläsningar och seminarier, och dels ett projektarbete.

Litteratur

Kursbok. Journalartiklar och texter från Chalmers Bibliotek eller hand-outs.

Examination inklusive obligatoriska moment

Föreläsningsserien (4,5 hp) examineras med en hemtentamen med betygsskala U/G.
Projektarbetet (3,0 hp) examineras med en projektrapport med betygsskala U/G. Projektredovisningen har obligatorisk närvaro.
Slutbetyg sätts som en sammanvägning av resultaten inom de båda modulerna. För slutbetyget används betygsskalan U, 3, 4 och 5. Närvaro på föreläsningsserien krävs för överbetyg (se kurs-PM).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.