wickenbe_Jan_Wickenberg

Jan Wickenberg

  • Universitetslektor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation