Kursplan för Miljöriskanalys

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental risk assessment
 • KurskodTEK675
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28119
 • Max antal deltagare70 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kurser i matematik och/eller statistik motsvarande 15 poäng samt tillämpad miljövetenskap och/eller hållbar utveckling motsvarande 7,5 poäng.

  Syfte

  Syftet med kursen är att studenterna ska bli kunniga om miljörisker och kunna tillämpa miljöriskanalys.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1.    Förklara begreppet risk enligt ett antal definitioner och perspektiv. 

  2.    Konstruera konceptuella modeller för miljöriskanalys. 

  3.    Tillämpa riskrankning i miljösammanhang. 

  4.    Tillämpa kvantitativ miljöriskanalys på relevanta fall. 

  5.    Tillämpa olika tillvägagångssätt för osäkerhetsanalys i miljöriskanalys. 

  Innehåll

  Kursen erbjuder en bred introduktion till miljörisker och miljöriskanalys som inkluderar: · Historiska och nutida risker · Systemiska risker · Konceptuella modeller i miljöriskanalys · Riskrankning · Probabilistisk riskanalys · Kemisk riskanalys · Osäkerhetsanalys · Riskperception

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, övningar och seminarier. 

  Litteratur

  Kurslitteraturen består av ett urval av relevanta texter inom miljöriskanalysfältet. 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  En skriftlig tentamen täcker all kurslitteratur och alla föreläsningar. Kursen innehåller även två obligatoriska projektuppgifter. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.