Kursplan för Miljöriskanalys

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental risk assessment
 • KurskodTEK675
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28119
 • Max antal deltagare70 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Mar 2024 em J DIG
 • 04 Jun 2024 em J DIG
 • 19 Aug 2024 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i matematik och/eller statistik motsvarande 15 poäng samt tillämpad miljövetenskap och/eller hållbar utveckling motsvarande 7,5 poäng.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska bli kunniga om miljörisker och kunna tillämpa miljöriskanalys.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1.    Förklara begreppet risk enligt ett antal definitioner och perspektiv. 

2.    Konstruera konceptuella modeller för miljöriskanalys. 

3.    Tillämpa riskrankning i miljösammanhang. 

4.    Tillämpa kvantitativ miljöriskanalys på relevanta fall. 

5.    Tillämpa olika tillvägagångssätt för osäkerhetsanalys i miljöriskanalys. 

Innehåll

Kursen erbjuder en bred introduktion till miljörisker och miljöriskanalys som inkluderar: · Historiska och nutida risker · Systemiska risker · Konceptuella modeller i miljöriskanalys · Riskrankning · Probabilistisk riskanalys · Kemisk riskanalys · Osäkerhetsanalys · Riskperception

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och seminarier. 

Litteratur

Kurslitteraturen består av ett urval av relevanta texter inom miljöriskanalysfältet. 

Examination inklusive obligatoriska moment

En skriftlig tentamen täcker all kurslitteratur och alla föreläsningar. Kursen innehåller även två obligatoriska projektuppgifter. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.