Kursplan för Organisation och ledarskap

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganization and leadership
 • KurskodTEK595
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82116
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0218 Tentamen 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Syftet för de flesta företags verksamhet är att på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt producera produkter och tjänster till sina kunder. Ingenjören/arkitekten har en viktig roll, ofta i någon ledande ställning, och måste därför vara insatt i hur en organisation fungerar. Syftet med denna kurs är att introducera kursdeltagaren till det arbetsorganisatoriska området inom svenskt näringsliv och offentlig sektor, ge en möjlighet att reflektera över likheter och skillnader mellan olika organisationskulturella situationer, och skapa förståelse över hur kunskaperna kan utnyttjas i praktiken.

  Kursdeltagaren ska ha uppnått grundläggande kunskap om arbetsgruppers funktioner, ledarskap, samt organisationskulturella uttryck inom svenskt näringsliv och offentlig sektor.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  * Redogöra för, och reflektera över, gruppsykologiska teorier i yrkesmässiga sammanhang.
  * Redogöra för, och förklara, kommunikationsteorier och konfliktlösningsmetoder i arbetssammanhang.
  * Redogöra för, och använda, teorier för att beskriva ledarskapsbeteenden.
  * Redogöra för, och reflektera över, genus- och jämställdhetsperspektiv på organisering av arbete.
  * Redogöra för, och reflektera över, grundläggande organisationskulturella begrepp.

  Innehåll

  Kursen består av tre områden. Inom det inledande området behandlas arbetsgruppens utveckling, samt kommunikation och konfliktlösning inom arbetsgrupper. Det andra området innefattar ledarskap och makt, och det tredje området innefattar kulturella samt genus- och jämställdhetsaspekter på arbete i svenskt näringsliv och offentlig sektor.

  Organisation

  Kursen bygger på att kursdeltagaren tar aktivt ansvar för den egna inlärningen.
  Läraktiviteterna består av föreläsningar samt seminarier. Seminarierna är obligatoriska.
  Föreläsningarna syftar i första hand till att introducera teorier, metoder och begrepp inom kursens områden. Seminarierna syftar till att kursdeltagarna skall ges tillfälle att presentera, diskutera, och reflektera över, det som behandlas under föreläsningarna.

  Litteratur

  Meddelas vid kursstart

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen har två delar med varsin inrapportering till Ladok:
  1. Förberedelse och aktivt deltagande i obligatoriska moment, såsom obligatoriska seminarier,
  2. Godkänt resultat på hemtentamen.
  För slutbetyg krävs godkänt resultat på vart och ett av momenten. Betyg ges i betygskalan UG dvs Underkänd/Godkänd.

  Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination.

  Utrymme för alternativa examinationsformer finns.


  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2020-09-14: Nedlagd Ändrat till nedlagd av Beslut nedläggning KPMUT
    Kursen är nedlagd