Kursplan för Affärsjuridik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBusiness law
 • KurskodTEK520
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60122
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0115 Övning 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0215 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 15 Mar 2024 em J DIG
  • 07 Jun 2024 em J DIG
  • 28 Aug 2024 fm J DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper om och förståelse för det svenska rättssystemet. I den här kursen ligger tonvikten på civilrättsliga frågeställningar och bestämmelser av betydelse för företag. Målsättningen är att studenterna ska skapa sig en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och rättssystemets uppbyggnad, erhålla kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden inom civilrättens område, utveckla grundläggande färdigheter avseende läsning och tolkning av bestämmelser och regler, juridisk analys och juridisk argumentation (juridisk metod).

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Identifiera juridiska frågeställningar inom de för kursen aktuella rättsområdena
  - Föra grundläggande juridiska resonemang som exemplifieras inom de för kursen aktuella rättsområdena
  - Lösa grundläggande juridiska problem som exemplifieras inom de för kursen aktuella rättsområdena
  - Tolka avtalstext
  - Tolka rättskällor

  Innehåll

  • Grundläggande om juridik, juridisk metod, hållbarhet, etik och systematiskt arbete.
  • Det svenska rättssystemets struktur och karaktär, rättskällor, juridiska termer och begrepp.
  • Juridisk metod och problemlösning.
  • Huvuddragen inom följande rättsområden: Avtalsrätt, Köprätt med viss konsumenträtt, Marknadsrätt, Associationsrätt, Skadeståndsrätt, Fordringsrätt, Immaterialrätt, Civilprocessrätt.
  • Kursens innehåll utgår och begränsas från kurslitteraturens innehåll med tillägg av särskilt material som kan komma att användas vid föreläsningar och som arbetsmaterial vid workshops

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, workshops och övningstillfällen. Föreläsningarna syftar till att i samklang med kurslitteraturen gå igenom grundläggande om juridik, innehållet i aktuella rättsområden samt juridisk metod. Till läroboken finns också en övningsbok såväl som en lagtextsamling som kommer att användas som stöd för undervisningen såväl som för inlärningen. Vid föreläsningarna kan också genomföras övningar/diskussioner. Syftet med workshops är att praktisera och diskutera juridisk problemlösning vilket inkluderar tolkning, analys och argumentation.

  Studenter förväntas förbereda sig inför föreläsningar, övningar såväl som workshops.
  Material, utöver kursboken, tillhandahålls senast en vecka innan det ska användas vid föreläsning, övning eller workshop.

  Litteratur

  Se kurshemsida

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Betygsgrundande moment: Skriftlig tentamen
  Godkänt moment: Obligatorisk närvaro seminarier samt inlämningsuppgifter
  För att få slutbetyg på kursen krävs minst att vart och ett av tentamen, övningar och övriga obligatoriska moment är minst godkända.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-11-08: Examinator Examinator ändrat från Robert Severin (severin) till Karin Hervéus (karinher) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]