Karin Hervéus

  • Tekniklektor, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper

Kontakta mig

karin.herveus@chalmers.se