Kursplan för Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLearning and leading in dysfunctional organizations
 • KurskodTEK452
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Teknik och lärande
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40120
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Tentamen 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
 • Kontakta examinator
 • 11 Apr 2022 em J
 • 16 Aug 2022 fm J
0216 Inlämningsuppgift 6 hp
Betygsskala: UG
6 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen Leda individ och grupp (CIU226) eller motsvarande, eller arbetslivserfarenhet (minst en vecka) från en organisation med fler än 10 medlemmar.

  Syfte

  Kursen avser att förbereda studenterna för att framgångsrikt kunna utveckla arbetet i det slag av arbetsplats som kan kännetecknas av beskrivningar som 'ineffektiv', 'full av politik', eller där 'ledningen bryr sig inte om verkligheten'. Genom att låta studenten lära sig hur man identifierar och påverkar intressen och beteenden i en dysfunktionell organisation syftar kursen till att öka studentens förmåga att lära och leda i organisationer generellt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
  • förstå, förklara och förhindra uppkomsten av organisatoriska dysfunktionaliteter
  • analysera och utveckla sitt eget beslutsfattande
  • värdera en situation och byta mellan olika kommunikations- och ledarstilar
  • reflektera över sina egna styrkor och svagheter
  • leda sig själv, tex att kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens
  • göra bedömning utifrån samhälleliga, etiska och hållbarhetsmässiga aspekter
  • utforma lärande- och samverkansstrategier
  • beskriva och använda centrala projektledningsbegrepp och projektledningsverktyg

  Innehåll

  Det huvudsakliga perspektivet i kursen är det konstruktivistiska anslaget i en intressentanalys, dvs att betrakta organisationen som en arena för individer och grupper (både i och utanför organisationen) med intressen som ibland inte är samstämda, antingen med varandra eller med organisationens övergripande syfte. Följande teman ingår:
  • Organisationen som arena för samarbete och konkurrens
  • Projektbaserade organisationer och projektledning
  • Organisationens omgivning
  • Ledarskap och makt
  • Kommunikation och beslutsfattande
  • Organisatoriskt lärande och problemlösning
  • Organisationsförändring, inklusive hållbar utveckling
  • Organisatorisk politik, mobbning och diskriminerande behandling
  Observera att kursen inte kan ingå i en examen samtidigt med IPR010, IPR011, IBB135 eller IBB136.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops och är organiserad i två moduler;
  Grundläggande projektledning (1,5 hp) och Dysfunktionella organisationer (6 hp).

  Litteratur

  Kursbok. Journalartiklar och texter från Chalmers Bibliotek eller hand-outs.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Modulen Grundläggande projektledning examineras med tentamen med betygsskala U/G.
  Modulen Dysfunktionella organisationer examineras med inlämningsuppgifter. Betygsskalan för dessa är U/G.
  Slutbetyg sätts som en sammanvägning av resultaten inom de båda modulerna. För slutbetyget används betygsskalan U, 3, 4 och 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2021-04-29: Block Block A tillagt av UBS
    [Kurstillfälle 1]