Kursplan för Ingenjören och samhället

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe engineer in society
 • KurskodTEK390
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68111
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0211 Tentamen 5,5 hp
  Betygsskala: TH
  5,5 hp
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga särskilda förkunskaper krävs.

  Syfte

  Kursen syftar till att förbereda teknologerna inför en yrkesroll i samspel med ett komplext samhälle samt fördjupa teknologernas förståelse kring ingenjörsyrkets roll och utveckling i ett historiskt perspektiv. Kursen syftar även till att öka förståelsen hos de blivande ingenjörerna för teknikens konsekvenser - såväl önskade som oönskade - samt att utifrån begrepp som makt, inflytande och ansvar belysa teknikens och ingenjörens ställning i samhället. En viktig utgångspunkt i kursen är ingenjörsyrkets, teknikens och den industriella produktionens föränderlighet och utveckling i samspel med det omgivande samhället.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Redogöra för ingenjörsyrkets och ingenjörsutbildningens utveckling och roll i ett historiskt perspektiv.
  Redogöra för och reflektera över den moderna industriella produktionens förutsättningar och effekter.
  Redogöra för och reflektera över förhållandet mellan teknik och vetenskap. 
  Reflektera över etiska dilemman i samband med teknik- och produktionsutveckling.
  Ha viss kännedom om andra, företrädesvis samhällsvetenskapliga, vetenskapliga discipliner och förhållningssätt samt viss förmåga att tillämpa dessa i syfte att förstå teknikens och ingenjörens roll i samhället.

  Innehåll

  Kursens första del behandlar ingenjörsyrkets och ingenjörsutbildningens framväxt och utveckling i historisk belysning. Kursens andra del handlar om den industriella produktionens tillblivelse och utveckling utifrån ett teknikhistoriskt perspektiv. Kursens tredje och avslutande del handlar om den moderna industriella produktionen - dess förutsättningar och effekter.

  Organisation

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar parallellt med ett antal obligatoriska övningsuppgifter samt seminarier. Undervisningen består av föreläsningar och övningar ca. 45 timmar, projektarbete ca. 60 timmar samt enskilt arbete ca.100 timmar.

  Litteratur

  Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs: Godkända skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. För betyg 4 eller 5 krävs en frivillig examinationsuppgift som presenteras under kursens gång. Betygsskala: 5, 4, 3, underkänt.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.